Warsztaty
i szkolenia

Wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez HORSE WITH WINGS AGENCY są certyfikowane, a uczestnikom i uczestniczkom wydawane są zaświadczenia. HORSE WITH WINGS AGENCY jest Instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00328/2020.

Rozwój publiczności (audience development) dla instytucji kultury i sztuki, teatrów, muzeów, domów i ośrodków kultury, filharmonii itp.

Najnowsze badania uczestnictwa w kulturze, realizowane jeszcze przed pandemią COVID-19, pokazały, że brak czasu, zmęczenie i niedogodne terminy to główne bariery w podejmowaniu praktyk związanych ze sztuką. Do tego problem z dotarciem do przedstawicieli pokolenia „Z”, w szalonym tempie rozwijające się digitalowe narzędzia marketingowe, wielka niewiadoma i ogólny brak zasobów.

Czy instytucje kultury „rywalizują” z Netflix’em, Spotify’em i aplikacją TikTok o tę samą publiczność i kto ma większe szanse na wygraną? Czy działania marketingowe i komunikacyjne podejmowane przez instytucje, teatry i organizatorów wydarzeń są wystarczające do nawiązywania jakościowych relacji ze stałą i potencjalną publicznością? Jak świadomie, strategicznie i holistycznie budować relacje pomiędzy organizacją kultury i sztuki a społecznością, uwzględniając cele artystyczne, finansowe i społeczne instytucji? Jak planować komunikację i działania reklamowe, aby skutecznie i efektywnie docierać do wybranych segmentów? I w końcu, co „może” komunikacja i promocja bez edukacji kulturalnej?

Szkolenie o pobudzaniu uczestnictwa i poznawaniu potrzeb, aktywizowaniu społeczności i projektowaniu tego, czego nie widać - aktywizacji elementów występujących na styku instytucji, projektu artystycznego lub wydarzenia z użytkownikami, publicznością, odbiorcami, uczestnikami w kontekście metodologii Audience Development (rozwój publiczności).

Cele szkolenia:

 1. Transfer wiedzy, umożliwienie nabywania umiejętności i wiedzy eksperckiej pracownikom.
 2. Wzmacnianie kompetencji kadr i praktyków z obszarów: promocja, marketing, komunikacja, praca z publicznością, edukacja, programowanie.
 3. Pobudzanie potrzeby uczestnictwa, budowanie relacji i lojalności, aktywizowanie społeczności wokół instytucji, rozwijanie jakościowe relacji z publicznością, uczestnikami i uczestniczkami oraz poznawanie ich potrzeb.
 4. Diagnoza w obszarze pracy z publicznościami, potencjalnymi publicznościami, uczestnikami i odbiorcami ofert realizowanych przez instytucje kultury i sztuki.

Rozszerzenie:

W zależności od potrzeb instytucji program szkolenia jest „szyty na miarę”. Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia do 3 dni i rozbudowy o badanie ankietowe publiczności instytucji.

Artur Szczęsny trener

Magister sztuki, ukończył studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe „Rozwój publiczności” w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik działu komunikacji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Wykładowca „Audience Development” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz marketingu w kulturze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Trener Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Trener rozwoju publiczności i członek warszawskiej sieci praktyków i praktyczek ADESTE Warszawa działającej na rzecz zwiększania uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze. Członek zrzeszenia Forum Kraków działającego na rzecz animacji kultury. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Był współtwórcą interdyscyplinarnej Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy Biennale Warszawa i pełnomocnikiem dyrektora ds. komunikacji. Wcześniej kierował działem komunikacji i promocji w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w okresie dyrekcji Pawła Wodzińskiego i Bartosza Frąckowiaka oraz działem promocji i PR w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Był rzecznikiem prasowym Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Współpracował z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w okresie dyrekcji Macieja Nowaka, m.in. przy organizacji Warszawskich Spotkań Teatralnych i koordynacji projektu e-teatr.tv oraz z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Katowice – Miasto Ogrodów. W latach 2011–2013 był przedstawicielem Marszałka Województwa Śląskiego w kapitule nagrody teatralnej Złota Maska. Jest twórcą agencji HORSE WITH WINGS AGENCY specjalizującej się w public relations, komunikacji kultury, sztuki i nauki oraz audience engagement.

Czas trwania:

1-3 dni

Program:

 1. Innowacyjne metody myślenia projektowego i rozwoju publiczności
 2. Nowe modele pracy zespołów, działów, specjalistów ds. komunikacji, promocji, marketingu, obsługi widowni, public relations
 3. Narzędzia i techniki koncepcji // metodologii rozwoju publiczności // audience development // audience engagement
 4. Obserwacja i analiza działań w obszarze pracy z publicznością w kontekście rozwijających się i zmieniających sposobów uczestnictwa w kulturze
 5. Elementy ekonomii behawioralnej w projektowaniu wielozmysłowych doświadczeń i zachowań publiczności, odbiorców, widzów, uczestników
 6. Komunikacja i dotarcie do pokolenia Z // generacji C
 7. Publiczność i potencjalna publiczność

Dla kogo:

Szkolenie w szczególności skierowane jest do pracowników działów promocji, komunikacji, obsługi widowni, reklamy, PRu, edukacji i kas. Kadra i pracownicy wymienionych działów to osoby, które każdego dnia tworzą wizerunek, atmosferę, obsługę uczestników i widzów. Wyposażenie tej grupy w wiedzę i umiejętności jest kluczowe do jakościowego budowania trwałych relacji z odbiorcami i pozyskiwania nowych publiczności.

Materiały dla uczestników:

Pakiet materiałów // Prezentacja multimedialna // Bibliografia // Certyfikat

Zapotrzebowanie:

Sala warsztatowa na wyłączność // Projekt multimedialny i ekran // Kawa i herabata oraz woda dla wszystkich bez limitu // Zdrowe przekąski mile widziane

Oferta szkoleń i warsztatów

Programy szkoleniowe

Szkoliliśmy

Kontakt

HORSE WITH
WINGS AGENCY sp. z o.o.

Stalowa 47/11
03-425 Warszawa, Poland
VAT PL 5223098369

BIURO i PRZESTRZENIE SZKOLENIOWE (Centrum Kreatywności Targowa)

Targowa 56
03-733 Warszawa, Poland

Instytucja Szkoleniowa wpisana
do RIS pod numerem 2.14/00328/2020

Strona uszyta przez

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie.

...the End