Warsztaty
i szkolenia

Wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez HORSE WITH WINGS AGENCY są certyfikowane, a uczestnikom i uczestniczkom wydawane są zaświadczenia. HORSE WITH WINGS AGENCY jest Instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00328/2020.

Plan komunikacji i plan właściwy (strategia) w instytucji // organizacji kultury

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczną umiejętność tworzenia planu komunikacji dla instytucji, projektu lub wydarzenia. W ramach warsztatów omawiane są poszczególne elementy kompleksowego planu komunikacji, m.in. analiza sytuacji wyjściowej, procesy w otoczeniu zewnętrznym, cele, odbiorcy, narzędzia, kanały, treści. Dodatkowo, w wersji dwudniowej, warsztaty poszerzone są o pracę grupową na realnych przypadkach klienta i uwzględniają aspekty związane z ewaluacją, planowaniem pomiarów, monitoringiem i procesem wdrażania planu komunikacji.

Czas trwania:

1-2 dni

Dla kogo:

Warsztaty skierowane są do pracowników działów i zespołów odpowiedzialnych za komunikację, promocję, PR, edukację, kontakt z publicznością, programowanie oferty instytucji itp.

Materiały dla uczestników:

Pakiet materiałów // Prezentacja multimedialna // Szablon planu komunikacji // Certyfikat

Zapotrzebowanie:

Sala na wyłączność na potrzeby warsztatów // Projektor multimedialny i ekran // Minimum jedna tablica flipchart

Oferta szkoleń i warsztatów

Programy szkoleniowe

Szkoliliśmy

Kontakt

HORSE WITH
WINGS AGENCY sp. z o.o.

Stalowa 47/11
03-425 Warszawa, Poland
VAT PL 5223098369

BIURO i PRZESTRZENIE SZKOLENIOWE (Centrum Kreatywności Targowa)

Targowa 56
03-733 Warszawa, Poland

Instytucja Szkoleniowa wpisana
do RIS pod numerem 2.14/00328/2020

Strona uszyta przez

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie.

...the End