Warsztaty
i szkolenia

Wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez HORSE WITH WINGS AGENCY są certyfikowane, a uczestnikom i uczestniczkom wydawane są zaświadczenia. HORSE WITH WINGS AGENCY jest Instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00328/2020.

Plan komunikacji i plan właściwy (strategia) w instytucji // organizacji kultury

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczną umiejętność tworzenia planu komunikacji dla instytucji, projektu lub wydarzenia. W ramach warsztatów omawiane są poszczególne elementy kompleksowego planu komunikacji, m.in. analiza sytuacji wyjściowej, procesy w otoczeniu zewnętrznym, cele, odbiorcy, narzędzia, kanały, treści. Dodatkowo, w wersji dwudniowej, warsztaty poszerzone są o pracę grupową na realnych przypadkach klienta i uwzględniają aspekty związane z ewaluacją, planowaniem pomiarów, monitoringiem i procesem wdrażania planu komunikacji.

Artur Szczęsny trener

Magister sztuki, ukończył studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe „Rozwój publiczności” w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik działu komunikacji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Wykładowca „Audience Development” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz marketingu w kulturze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Trener Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Trener rozwoju publiczności i członek warszawskiej sieci praktyków i praktyczek ADESTE Warszawa działającej na rzecz zwiększania uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze. Członek zrzeszenia Forum Kraków działającego na rzecz animacji kultury. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Był współtwórcą interdyscyplinarnej Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy Biennale Warszawa i pełnomocnikiem dyrektora ds. komunikacji. Wcześniej kierował działem komunikacji i promocji w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w okresie dyrekcji Pawła Wodzińskiego i Bartosza Frąckowiaka oraz działem promocji i PR w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Był rzecznikiem prasowym Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Współpracował z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w okresie dyrekcji Macieja Nowaka, m.in. przy organizacji Warszawskich Spotkań Teatralnych i koordynacji projektu e-teatr.tv oraz z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Katowice – Miasto Ogrodów. W latach 2011–2013 był przedstawicielem Marszałka Województwa Śląskiego w kapitule nagrody teatralnej Złota Maska. Jest twórcą agencji HORSE WITH WINGS AGENCY specjalizującej się w public relations, komunikacji kultury, sztuki i nauki oraz audience engagement.

Czas trwania:

1-2 dni

Dla kogo:

Warsztaty skierowane są do pracowników działów i zespołów odpowiedzialnych za komunikację, promocję, PR, edukację, kontakt z publicznością, programowanie oferty instytucji itp.

Materiały dla uczestników:

Pakiet materiałów // Prezentacja multimedialna // Szablon planu komunikacji // Certyfikat

Zapotrzebowanie:

Sala na wyłączność na potrzeby warsztatów // Projektor multimedialny i ekran // Minimum jedna tablica flipchart

Oferta szkoleń i warsztatów

Programy szkoleniowe

Szkoliliśmy

Kontakt

HORSE WITH
WINGS AGENCY sp. z o.o.

Stalowa 47/11
03-425 Warszawa, Poland
VAT PL 5223098369

BIURO i PRZESTRZENIE SZKOLENIOWE (Centrum Kreatywności Targowa)

Targowa 56
03-733 Warszawa, Poland

Instytucja Szkoleniowa wpisana
do RIS pod numerem 2.14/00328/2020

Strona uszyta przez

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie.

...the End