Warsztaty
i szkolenia

Wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez HORSE WITH WINGS AGENCY są certyfikowane, a uczestnikom i uczestniczkom wydawane są zaświadczenia. HORSE WITH WINGS AGENCY jest Instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00328/2020.

Rozwój publiczności w domach i ośrodkach kultury w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców w Polsce

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie 3-dniowych szkoleń i prac warsztatowych w 10 miejscowościach do 25 tysięcy mieszkańców w Polsce, których celem jest upowszechnianie idei, narzędzi i technik koncepcji rozwoju publiczności // audience development, rozwój kadry kultury, diagnoza sytuacji w obszarze pracy z publicznościami, potencjalnymi publicznościami, uczestnikami i odbiorcami ofert realizowanych przez domy i ośrodki kultury w małych miejscowościach oraz aktywizacja odbiorców.

Zmieniające się sposoby uczestnictwa w kulturze, postrzeganie domów kultury jako kluczowych miejsc aktywności lokalnej mają istotny wpływ na proces związany z edukacją kulturalną i kulturową społeczeństwa. Czas wyruszyć w Polskę i zobaczyć jakie potrzeby, wyzwania i doświadczenia mają animatorzy, edukatorzy i instruktorzy pracujący z publicznościami lokalnie. Nowe metodologie, takie jak audience development, nie powinny być rozwijane tylko w dużych miejscowościach. Moje przedsięwzięcie ma to umożliwić.

W trakcie warsztatów w ośrodkach i domach kultury, poza pracą warsztatową, grupową i indywidualną, wykorzystane zostaną narzędzia metodologii Service Design i Audience Development, takie jak: obserwacja uczestnicząca, mapa myśli, arkusze wywiadów z interesariuszami, filtr pomysłów, prototypowanie, wywiady metodą CATI, FGI, ukryty uczestnik. Realizacja przedsięwzięcia oparta jest na 3 dniowych warsztatach z pracownikami działów promocji, marketingu, reklamy, public relations, edukacji, organizacji imprez, obsługi widowni, kas, punktów informacyjnych itp. Każdy dzień warsztatów rozpocznie się od wykładu oraz kilku zadań integrujących grupę.

Dla kogo:

Domy i ośrodku kultury w miejscowościach do 25 tysięcy mieszkańców w Polsce

Oferta szkoleń i warsztatów

Programy szkoleniowe

Szkoliliśmy

Kontakt

HORSE WITH
WINGS AGENCY sp. z o.o.

Stalowa 47/11
03-425 Warszawa, Poland
VAT PL 5223098369

BIURO i PRZESTRZENIE SZKOLENIOWE (Centrum Kreatywności Targowa)

Targowa 56
03-733 Warszawa, Poland

Instytucja Szkoleniowa wpisana
do RIS pod numerem 2.14/00328/2020

Strona uszyta przez

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie.

...the End